درباره ما


گفتمان فرهنگی نیاز به دانشی جامع و عمیق در زمینه زبان و فرهنگ ملل مختلف دارد. امروز برای ساخت پل های فردا آماده شویم. ما شما را حمایت میکنیم!


Parnaz Kianiparsa

دکتر پرناز کیانی پارسا

Sara Vali

دکتر سارا ولی


  • متولد تهران
  • فارغ التحصیل آموزش زبان در مقطع دکترا از دانشگاه آگسبورگ، آلمان
  • تحصیلات تکمیلی و تدریس در دانشگاه آگسبورگ با تمرکز بر ارتباطات بین فرهنگی و آموزش زبان با تکیه بر موضوعات بین فرهنگی
  • کسب مدرک دوره های آموزشی دانشگاه آگسبورگ درزمینه های "همکاری با تیم های بین المللی"، " ارائه سخنرانی موفق در محافل بین المللی" و "چگونگی مذاکره در مناقشات تجاری"
  • تجربه فعالیت و همکاری با شرکت های مختلف آلمانی
  • دانش گسترده درزمینه فرهنگ، زبان و آموزش 
  • مسلط به زبان های فارسی، انگلیسی و آلمانی
  • تدریس دوره های مختلف در زمینه آموزش بین فرهنگی ("مهارت های بین فرهنگی - یک مهارت کلیدی" و "تحصیل و زندگی در آلمان") و همچنین آموزش زبان فارسی عمومی و زبان انگلیسی تجاری دردانشگاه علوم کاربردی و مرکز آموزش بزرگسالان در آگسبورگ