مشاوره بین فرهنگی

کلاس ها و کارگاه های آموزشی

مشاوره بین فرهنگی GIBB شامل کلاس ها / کارگاه های آموزشی در زمینه های زیر می باشد:

 

 

کسب مهارت های عمومی در زمینه های بین فرهنگی

  • مفهوم سازی  واژه فرهنگ
  • تجزیه و تحلیل ابعاد فرهنگی
  • آشنایی با مفهوم شوک فرهنگی
  • شناخت تفاوت ها و شباهت های فرهنگی  در نگرش ها و رفتارها
  • شناخت کلیشه های فرهنگی و اجتناب از آنها
  • کسب دانش در مورد فرهنگ خود و دیگران
  • ارتقا توانایی برای مقابله با مشکلات و ابهامات در مواجهات بین فرهنگی
  • توسعه راهبردهای حل و فصل مناقشات فرهنگی
  • به کار گیری مهارت ها و دانش های به دست آمده در مواجهات بین فرهنگی

 

تبادلات فرهنگی بین ایران و آلمان 

  • کسب اطلاعات عمومی در مورد کشور مقصد، برای مثال، زبان بدن، لباس و عادات غذایی، و غیره
  • آماده سازی فرهنگی به منظور اقامت موفق در کشور مقصد
   • آشنایی با ارزشهای فرهنگی کشور مقصد
   • تجزیه و تحلیل سبک ارتباطات و همچنین روابط بین فردی، آداب و رسوم و عادت ها

 

کسب مهارت های تجاری 

  • آشنایی با روابط و رفتارهای تجاری در کشور مقصد
  • بهبود مهارت های مذاکره در مناقشات تجاری 
  • شناخت و بررسی سوء تفاهم های بین فرهنگی در مذاکرات تجاری
  • بهینه سازی همکاری با شرکای کشور مقصد
  • هماهنگی تبلیغ  محصولات با فرهنگ کشور مقصد
  • کسب مهارت های ارائه در کشور مقصد و همچنین در محافل بین المللی (راهنمایی ها، نکات و استراتژی های ارائه سخنرانی های موفق)

 

خدمات و مشاوره های ویژه 

  •  مشاوره های تحصیلی
  • گرفتن حق امتیاز و لایسنس 
  • ایجاد ارتباطات تجاری بین شرکت ها