خدمات زبانی


خدمات زبانی GIBB  در سه زمینه ارائه میشوند:

 

  • آموزش زبان برای ارتباطات تجاری یا فردی

دوره های آموزشی  زبان عمومی و زبان تجاری به منظور بهبود مهارت های زبانی شما در فارسی، انگلیسی و آلمانی
این دوره های آموزشی قابل ارائه به افراد خصوصی و یا شرکت ها میباشند.

  • خدمات ترجمه (فارسی، انگلیسی، آلمانی)
  • خدمات اصلاح و ویراش متن (فارسی، انگلیسی)